CV

Har jobba mykje for Scanpix, Vårt Land, har også erfaring frå oljeinstallasjonar. Har hatt oppdrag for fagblad, næringsliv og offentleg sektor.

Hovudsakleg pressefotografi: nyhende, idrett, portrett, samt noko reklameoppdrag. Jobbar ute i felt. Har til dømes dekka drap, rettssaker, større ulukker (t.d.Rocknes) etc.

Har hatt bilete på trykk i Time Magazine, Der Spiegel og Washington Times.

Har sjølvsagt bilsertifikat.

  • 1987 – i dag: Frilans pressefotograf i Bergen / Hordaland
  • 1981 – 1987: Fotograf i avisa Dagen
  • 1980 – 1981: Tilsett, mørkeromsarbeid, fotobutikk, Voss
  • 1979 – 1980: 2.året fotolinja ved Sogn videregående skole, Oslo
  • 1978 – 1979: Tilsett, fotobutikk, Voss
  • 1977 – 1978: Fotolinja ved Strømmen videregående skole, Skedsmo
  • 1977: Artium, Voss Gymnas